Privacy beleid

hart for her respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. Ook dragen we er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die u ons geeft, gebruiken wij alleen om uw bestelling(en) zo snel en zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor andere doeleinden vragen wij eerst om uw toestemming.  De bescherming van uw privacy gegevens vinden wij zeer belangrijk. hart for her zal uw persoonlijke gegevens daarom nimmer aan derden verkopen. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor iets waar volgens wettelijke bepalingen uw toestemming voor nodig is, zullen wij eerst om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

 

Wat is een persoonsgegeven?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Een persoon kan worden geïdentificeerd als degene die het persoonsgegeven gebruikt de persoon kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren. Hierbij kun je denken aan naam- en adresgegevens. Als persoonsgegeven worden ook beschouwd e-mailadressen, pasfoto’s, vingerafdrukken en bijvoorbeeld IP-adressen. En gegevens die een waardering geven over een persoon, bijvoorbeeld iemands IQ.

De belangrijkste bepalingen uit de Wbp over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens zijn als volgt samen te vatten:

Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.

Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. En vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee verenigbaar zijn.

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene genoemd), moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.

De gegevensverwerking moeten op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid of geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.